Disclaimer

Materiale på www.floradin.dk og www.d-signed.dk henvender sig til FloraDin’s kunder.
Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som FloraDin A/S finder troværdige. FloraDin A/S påtager sig intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
FloraDin fraskriver sig ethvert tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.

Specielt om planter:
Der er mange gode råd om pasning af af de enkelte planter. - Du kan søge planterne på dele af danske navne, handelsnavne og latinske navne.
Vi tager forbehold for rigtigheden samt fortolkninger i alle plejeanvisninger, ligesom fejlcitater, fejlfortolkninger og fejlindtastninger m.v.