Disclaimer

Materiale på www.floradin.dk og www.d-signed.dk henvender sig til FloraDin’s kunder.
Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som FloraDin A/S finder troværdige. FloraDin A/S påtager sig intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
FloraDin fraskriver sig ethvert tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.

Specielt om planter:
Priser på planter er er først endelige, når de er bekræftet af FloraDin.
Specielt er store planter, - planter over 180-200 cm, - meget varierende i udseende, form, udbud og pris, og kan variere meget.
Ikke alle planter kan leveres hele året, ligesom der kan være store sæsonudsving i udbud og pris.
Det er for nuværende ikke mulig, at opdatere alle priser hver dag da det omfatter mere end 50.000 varenumre fra mere end 50 leverandører.

Der er mange gode råd om pasning af af de enkelte planter. - Du kan søge planterne på dele af danske navne, handelsnavne og latinske navne.
Vi tager forbehold for rigtigheden samt fortolkninger i alle plejeanvisninger, ligesom fejlcitater, fejlfortolkninger og fejlindtastninger m.v.